Vermiş Olduğum Açık Rızamı Geri Alabilir miyim?

Kişisel verinizin durumunu belirleme hakkı tamamen size aittir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı istediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Dilediğiniz zaman, açık rızanızı geri...

Benden Açık Rıza Nasıl Alınır?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda açık rızanın nasıl alınacağı konusunda belirtilmiş bir şekil şartı bulunmamaktadır. Açık rızanın alınmasıyla ilgili; Kanundaki şartlara uygun...

Açık Rıza Ne Demektir?

Kişisel verileriniz açık rızanız alınmadan işlenemez. Açık rıza, özgür iradenizle kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz demektir. Kişisel verinizin işlenebilmesi için aşağıdaki üç unsurun...

Veri Kayıt Sistemi Nedir?

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre sınıflandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Veri kayıt sistemi elektronik veya fiziki ortamda olabilir. Bu şekilde hazırlanan...

Kişisel Verilerimin Otomatik Olmayan Yöntemlerle İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerinizin otomatik olmayan yöntemle işlenmesi; verilerinizin bir veri kayıt sisteminin dahilinde manuel olarak (bilişim sistemi olmadan) işlenmesi olayıdır. Örnek: Toplantıya katılan kişilere...

Kişisel Verilerimin Otomatik Yollarla İşlenmesi Ne Demektir?

Kanunda otomatik yolla veri işlemenin ne olduğu tanımlı değildir. Fakat kanunda; “Günümüzde bu veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim...

Kişisel Sağlık Verisi Nedir?

Kişisel sağlık verisi kanunda özel nitelikli veri olarak sınıflandırılmıştır. 1-Fiziksel sağlığınıza ilişkin her türlü veri, 2-Ruhsal sağlığınıza ilişkin her türlü veri, Kişisel sağlık...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Kısmi İstisna Durumları Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlar kanunun yalnızca belirli hükümlerinden istisna tutulmuştur. Diğer hükümlere ise tabidirler. 1- Suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Tam İstisna Durumları Nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda kanun uygulanmaz. Kişisel verilerin, 1- üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliği yükümlülüğüne uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı...

KVKK Her Türlü Kişisel Veri İşleme Faaliyeti İçin Uygulanır mı?

KVKK 28. maddesinde, tamamen veya kısmen kapsam dışı olan haller olmak üzere ayrım yapılmıştır. fıkrasında tam istisnalar, 2. fıkrasında ise kısmi istisnalar düzenlenmiştir....