Eğitim

Yüksek Lisans
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Siber Güvenlik (Yüksek Lisans)
Lisans
 • Anadolu Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (lisans)
 • İstanbul Üniversitesi (Lisans)
Eğitimler
 • KVKK Uzmanlık Eğitimi
 • Uygulamalı Etik Hacker Eğitimi
 • Ağ Güvenliği Eğitimi
 • ISO 27001 İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 27001 Genel Kavramlar Eğitmen Eğitimi
 • Advanced Programming with C #
 • Writing Queries Using Microsoft SQL Server
 • Visual Studio: ADO.NET
 • Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio
 • IEEE Yazılım Geliştirme Dokümantasyon Standartları
 • Visual Basic ile Programlama
 • Delphi ile Programlama
 • IT Proje Yönetim Eğitimi
 • CMMI Hazırlık Eğitimi
 • CMMI İç Denetim Hazırlık Eğitimi
 • PMI Proje Yönetimi
 • Bütünleşik Süreç Yönetimi
 • BT Süreç Yönetimi
 • Doküman, Konfigürasyon ve Talep Yönetimi
 • Gereksinim Tanımlama ve Yönetimi
 • Gereksinim Yönetim Sistemi
 • Sosyal Medya Uzmanlığı